Evenimentele business și profesionale care contează


Circular economy Hackathon

Circular Economy Hackathoneste un concurs de idei cu focus pe stimularea inovației. Participanții vor lucra pe echipe cu scopul dezvoltării ideilor, implicând studenți la nivel de licență, master, doctorat, post-doctorat și proaspăt absolvenți, într-un proces de proiectare șireproiectare a orașelor/zonelor/regiunilor pentru circularitate. Scopul este de a examina profund și de a descoperi problemele de bază ale așezărilor actuale.

Evenimentul abordează economia circulară, cu accent pe schimbările climatice, consumul excesiv, producția iresponsabilă și gestionarea deficitară a resurselor.

Circular Economy Hackathon se va învârti în jurul celor 10R ai dezvoltării durabile: Refuzare, Reproiectare, Reducere, Reutilizare, Reparare, Refacere, Recondiționare, Reorientare, Reciclare, Recuperare în relație cu toate provocările aferente care trebuie abordate.

Toți participanții se vor concentra pe următoarele provocări, care vor fi definite de partenerii din industrie pentru fiecare domeniu tematic astfel:

  • Sprijinirea inovației pentru produse sau modele de afaceri pentru a face bunurile de consum complet reciclabile și / sau reutilizabile;
  • Dezvoltarea de modele de afaceri și proiecte pentru reducerea risipei alimentare și recuperarea surplusului;
  • Promovarea circularității materialelor de construcție și a construcției de clădiri sustenabile;
  • Promovarea tranziției către energie durabilă și curată;
  • Încurajarea proiectării orașelor circulare din punct de vedere arhitectural;
  • Includerea tehnologiilor digitale ca element care permite tranziția la circularitate;
  • Încurajarea micromobilității, partajarea și diseminarea vehiculelor electrice și sustenabile;
  • Promovarea dezvoltării tehnologiilor și proceselor care permit colectarea și recuperarea materialelor la sfârșitul ciclului lor de viață.

Vor fi premiate cele mai bune 8 idei, cu premii în valoare de aproximativ 5000EUROdupă ce au participat la provocarea aleasă din cele 8 propuse, pe parcursul celor 2 zile. Mentorii vor oferi participanților direcții, sfaturi și sprijin.